Maandelijkse archieven: oktober 2018


Het MS-Loket, de weg van vraag naar antwoord

Hoe ingrijpend de ziekte MS kan zijn ervaren wij dagelijks. Als organisatie betrokken bij deze zenuwslopende ziekte zijn wij altijd op zoek naar nieuwe manieren om mensen met MS en hun naasten zo goed mogelijk te helpen. Internet biedt veel informatie, maar vaak weet je niet waar je het beste met je vraag terecht kan. De mogelijkheid van snel persoonlijk contact met ervaringsdeskundigen of een medisch deskundige is juist bij een ingrijpende ziekte als MS prettig.

Vanuit een gezamenlijke verantwoording om mensen met MS verder te helpen hebben de MS Vereniging Nederland, Nieuw Unicum MS-Expertisecentrum, MS Centrum Amsterdam en Stichting MS Research samengewerkt aan de ontwikkeling van een telefonische hulpdienst, het MS-Loket. Het eerste aanspreekpunt bij vragen blijft uiteraard de eigen behandelaar, de huisarts, neuroloog of MS-verpleegkundige waar iemand onder behandeling is. Maar aanvullend daaraan kunnen mensen nu ook het MS-loket raadplegen met tal van vragen.

MS-Loket

Het MS-loket biedt een centrale plek die ervoor zorgt dat mensen met MS en hun naasten op een laagdrempelige manier antwoord kunnen krijgen op hun vragen over leven met MS. Dit kunnen allerlei soorten vragen zijn. Bijvoorbeeld over slaapproblemen, het omgaan met beperkingen of behandelmogelijkheden. Aan het MS-loket zelf worden geen vragen beantwoord, maar het biedt in feite een persoonlijke routeplanner naar de juiste plek voor antwoord. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de beller in contact gebracht met een ervaringsdeskundige of een MS-verpleegkundige. Deze mogelijkheid van snel persoonlijk contact met een deskundige is juist bij een ingrijpende ziekte als MS erg prettig.

Samenwerking

Het MS-loket is voortgekomen uit een samenwerking van MS Vereniging Nederland, Nieuw Unicum MS-Expertisecentrum, MS Centrum Amsterdam en Stichting MS Research. Het MS-loket is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en vele deelnemers. Voor alle andere sponsoren zie www.msloket.nl

Het MS-loket is bereikbaar via nummer 0800-1066 en is geopend op werkdagen tussen 10.30 uur en 12.30 uur. Meer informatie over het MS-loket is te vinden op de website www.msloket.nl