Maandelijkse archieven: maart 2019


Mensen (met en zonder MS) gezocht voor onderzoek Enose

In het MST (Enschede) is gestart met een onderzoek waarbij er gezocht wordt naar stoffen die in uitgeademde lucht zitten. Deze kunnen hopelijk gaan helpen bij het stellen van de diagnose MS.
Het onderzoek duurt  5 minuten waarbij je moet in- en uitademen door een apparaat. Dit apparaat is een elektronische neus, die de lucht die wordt uitgeademd analyseert.

Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname aan dit onderzoek. De uitleg over de meting en de meting zelf duren samen ongeveer 15 minuten. Naast bovengenoemde meting wordt een korte vragenlijst afgenomen.

Naast patiënten met MS is het ook van belang dat wij gezonde proefpersonen testen in ons onderzoek, zodat wij resultaten kunnen vergelijken van mensen die wel MS hebben met resultaten van mensen die geen MS hebben.
Dit kan bijvoorbeeld een naaste (partner, kennis, vriend(in)) zijn van iemand bij wie MS is geconstateerd.

Wil je deelnemen aan dit onderzoek ? Dan kun je contact opnemen met Rozemarijn via het volgende emailadres: AR.Ettema@mst.nl
Ze spreekt dan een dag/tijd af dat uitkomt.

NB. Alle mensen met MS mogen mee doen. Mensen die niet in het MST worden behandeld worden ook verzocht om contact (via de mail) op te nemen.