Belangenbehartiging


De zorgverlening is velen een doolhof. Voor het één moet je hier zijn en voor het ander daar. Overal is een loket voor en het bekende “kastje en de muur” komt veelvuldig voor. De MS-Patiëntenvereniging Twente wil voor haar leden een vraagbaak zijn, waar zij met al hun problemen, klachten en vragen terecht kunnen. Op die manier kunnen de leden op de juiste wijze geholpen worden, of doorverwezen worden naar de juiste instanties. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met onze consulente Rieke Lantink (Rieke@mspvtwente.nl). 


In Twente is op 13 maart 2008 de samenwerking van diverse instellingen en organisaties vastgelegd in het convenant “MS-Ketenzorg Twente”. Dit convenant is in het voorjaar van 2017 herzien en opnieuw ondertekend door de volgende zorg instellingen.

Neurologen en MS-verpleegkundigen

  • Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede,
  • Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Hengelo en Almelo

MS-team van het revalidatiecm Het Roessingh.

Thuiszorgorganisaties in Twente

  • Trivium Meulenbelt
  • Zorgaccent
  • Carintreggeland
  • Livio

Stichting Informele Zorg Twente (SIZ).

Interactcontour

Salut

Wijkkracht Hengelo/Borne

Wijkcoaches Enschede

MS-vereniging regio Twente.

De MS-Ketenzorg is ontwikkeld met het doel MS patiënten in alle fasen van de aandoening integrale, deskundige en samenhangende zorg en behandeling te bieden in het totale zorggebied van Twente.

Multiple Sclerose is een chronische aandoening die gepaard gaat met veel onzekerheid. Perioden van verslechtering worden afgewisseld met perioden van herstel. Soms neemt de aandoening ernstige vormen aan en kunnen mensen rolstoel gebonden raken. De verschillende beloopvormen van MS vragen om specifieke kennis, inzicht en vaardigheden om patiënten gericht te kunnen begeleiden. De diagnostiek en behandeling van MS is sterk verbeterd in de afgelopen jaren; behandelinzichten zijn voortdurend in beweging en er komt meer samenhang in de zorg.


Meer informatie kunt u vinden op de website
www.msketenzorgtwente.nl