O(udere) J(ongeren) MS gespreksgroep


Het MS Jongerencafé bestaat al ruim 15 jaar.

Opgericht als jongerengroep, maar omdat we zelf inmiddels ook 15 jaar ouder zijn geworden, zijn we nu een groep mensen vanaf ongeveer 40 tot 50 jaar. Vandaar de OJ vooraan de naam (Oudere Jongeren) Onze verbindende factor is natuurlijk MS.

We komen ongeveer 1x per 2 maanden bij elkaar in het gebouw van de SEO Enschede (Scheidsrechtersvereniging) te Enschede. Deze bijeenkomsten worden kenbaar gemaakt middels onze mailgroep en zo mogelijk in de Nieuwsbrief. Als je zin, tijd en energie hebt om te komen dan doe je dat.  De insteek is toch wel dat niets moet. Via de groepsmail is het eenvoudig om je aan- of af te melden. Er wordt natuurlijk over MS gerelateerde onderwerpen gesproken maar dit hoeft niet per definitie. Soms gaan we gezellig met elkaar uit eten, een activiteit die er langzaam is ingeslopen, ook dit heeft een ongedwongen karakter. Als groep staan we zeker open voor  nieuwe mensen die erbij willen komen.

We hebben allemaal veel ervaring op het gebied van MS en de dingen die je daarbij tegen komt in het dagelijks leven. 

Mocht je belangstelling hebben, meer informatie willen en/of een keer willen komen kijken, neem dan contact op met Marlies Goris, coördinator van de OJMS gespreksgroep tel: 053-4763146 of 0619660269.