Stichting Steun aan MS Projecten Twente


De Stichting Steun aan MS Projecten Twente steunt de MS vereniging Nederland Regio Twente financieel. Met behulp van deze steun worden diverse activiteiten bekostigd in de regio Twente zoals, informatie bijeenkomsten, bewegingsprojecten en andere activiteiten.

Statutaire doelstelling:
de stichting stelt zich ten doel: het innen van gelden en donaties door middel van manifestaties en sponsors, zo veel mogelijk MS-projecten te realiseren in Twente.

Als u op uw beurt deze stichting financieel wilt steunen, kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer: NL55ABNA 047 70 64 388 bij de ABN-AMRO Bank in Enschede.

Bij de Documenten vind u documentatie m.b.t. de stichting (statuten, jaarrekeningen, uittreksel KvK en beleidsplan).

Contact gegevens en bestuursleden vind u onder Stichting Bestuur.